مجوز ها

شرکت تضامنی صرافی سید محمد حسن ابطحی و شرکاء به شماره ثبت ۲۲۲۹۴ و با شماره مجوز 105430 از بانک مرکزی ج .ا .ا ، مورخ 10/03/1396 و با سرمایه ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به آدرس : تهران شهرک قدس ( غرب ) ، میدان صنعت ، بلوار شهید محمد مهدی فرحزادی ، مجتمع ستین سنتر ، واحد ۴۵ و بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار و با رعایت کامل قوانین و مقررات و فعالیت شرکت در چارچوب دستوالعمل اجرائی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها به ثبت رسیده است .
نام اختصاری این مجموعه خاتم الموحدین وهمچنین نشان تجاری این مجموعه با شماره ثبت 22294 در اداره ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی ثبت شده است .